شرکت آزمون کار آسیا شرکت آزمون کار آسیا شرکت آزمون کار آسیا
ارزیابی و تائید صلاحیت فنی ریگر و اپراتور جرثقیل

 
آموزش بازرسی ، اپراتوری و ایمنی جرثقیل مطالب کاربردی

 
بازرسی جرثقیل

 
بازرسی فنی و صدور گواهی سلامت انواع جرثقیل و بالابر

 

آخرین پروژه ها
بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل برجی یا تاور
بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل بالابر
بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل سقفی
بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل متحرک

 

بازدید کننده  گرامی

با توجه به تغییرات ایجاد شده توسط مخابرات از تاریخ 8 خرداد 93 شماره تلفن های جدید شرکت آکاتک به شرح زیر می باشد:

تلفن: 03152423937 نمابر: 03152423124

با تشکر شرکت آزمون کارآسیا