شرکت آزمون کار آسیا شرکت آزمون کار آسیا شرکت آزمون کار آسیا
ارزیابی و تائید صلاحیت فنی ریگر و اپراتور جرثقیل

 
آموزش بازرسی ، اپراتوری و ایمنی جرثقیل مطالب کاربردی

 
بازرسی جرثقیل

 
بازرسی فنی و صدور گواهی سلامت انواع جرثقیل و بالابر

 

آخرین پروژه ها
دوره آموزش ریگری و سیم بکسل اندازی 19 و 20 خرداد94
بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل برجی یا تاور
بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل بالابر
بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل سقفی
بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل متحرک